Lt En
logo
lt
en

Vadas

Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas plk. Aurelijus Alasauskas

 
Gimimo data ir vieta

1976-09-16, Šiauliai

 
Kursai

1997 m. – Kuopos vadų kursai (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija);

2005 m. – Kapitonų kursai (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija);

2007 m. – Tarptautinis NATO krizių valdymo kursas (NATO mokykla, Vokietija);

2008 m. – Krizių valdymo, siekiant sumažinti teroristų veiksmus, kursas (Kovos mokymo prieš terorizmą centras Ankaroje, Turkija);

2010 m. – Jungtinis vadų ir štabo karininkų kursas (Baltijos gynybos koledžas, Estija);

2012 m. – Sausumos pajėgų kovinio pasirengimo įvertinimo kursas (NATO mokykla, Vokietija);

2014 m. – NATO štabo karininkų gynybos planavimo kursas (NATO mokykla, Vokietija);

2014 m. – Strateginio rašymo kursas (NATO Sąjungininkų transformacijos vadavietė, Belgija);

2020 m. – Karinių jūrų pajėgų vadovavimo kursas (JAV Karinio jūrų laivyno koledžas, JAV).

 

Išsilavinimas

1994 m. – Šiaulių Aido vidurinė mokykla;

1996 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (aukštesnysis, motorizuotųjų šaulių būrio vado kvalifikacija);

2006 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas (edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo kvalifikacija);

2011 m. – Latvijos nacionalinė gynybos akademija (magistras, karinio vadovavimo ir saugumo kvalifikacija).

 

Profesinė patirtis

1994–1996 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kariūnas;

1996–2001 m. – LDK Algirdo vardo motodesantinis batalionas, būrio vadas, kuopos vadas;

2001–2001 m. – Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla, studentų rengimo kuopos vadas;

2001–2002 m. – LDK Algirdo vardo motodesantinis batalionas, žvalgų padalinio vado pavaduotojas;

2002–2004 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kuopos vadas-instruktorius;

2005–2007 m. – Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionas, S3 skyriaus viršininkas;

2007–2009 m. – Gynybos štabas, J3 Atsako į krizes planavimo skyriaus Pajėgumų panaudojimo skyriaus planavimo štabo karininkas;

2009–2010 m. – laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo karys (studijos);

2010–2011 m. – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursų vyr. instruktorius, viršininkas;

2011–2014 m. – Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“, G3 skyriaus viršininkas;

2014–2017 m. – Sąjungininkų transformacijos vadavietės grupė, Pajėgumų planavimo, vystymo ir analizės skyriaus karininkas;

2017–2019 m. – LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas;

2019–2020 m. – laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo karys (studijos);

2020–2022 m. – Gynybos štabas, Operacijų valdybos J3 valdybos viršininkas;

Nuo 2022-03-22 m. – LDE Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas.

 

Tarptautinės misijos

2002 m. – tarptautinė misija Bosnijoje ir Hercegovinoje (SFOR).

 
Kariniai laipsniai

1996 m. – leitenantas;

1998 m. – vyresnysis leitenantas;

2002 m. – kapitonas;

2007 m. – majoras;

2013 m. – pulkininkas leitenantas;

2020 m. – pulkininkas.

 

Apdovanojimai

2004 m. – KAS medalis „Už tarptautines operacijas“;

2006 m. – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka;

2008 m. – LK medalis „Už nuopelnus“;

2014 m. – LK Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklas „Geležinis Vilkas“;

2014 m. – LK Sausumos pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;

2018 m. – LK Sausumos pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“ (Su bronzos Gedimino stulpais);

2019 m. – LK medalis kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“;

2019 m. – LK medalis „Už nuopelnus“ (Su Bronzos Gedimino stulpais);

2019 m. – LK Sausumos pajėgų vado vardinė dovana;

2019 m. – KAM ministro vardinis ginklas.

 
Kita
 

Užsienio kalba – anglų.

Šeiminė padėtis – vedęs, augina dvi dukras.