Lt En
logo
lt
en

Štabo viršininkas

Jeriominas

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ štabo viršininkas – plk. ltn. Vadimas Jeriominas
 
Gimimo data ir vieta
 
1977 m. lapkričio 13 d., Raseiniai
 
Karinis išsilavinimas
 
2001 m. baigta Lietuvos karo akademija (Lietuva);
2001 m. – Motorizuotojo pėstininkų būrio vado kvalifikacija (Lietuva);
2001 m. – Motorizuotojų šaulių programa (Lietuva);
2002 m. – Saugos karininko padėjėjo kursas (Danija);
2002 m. – Saugos karininko kursas (Danija);
2002 m. – Bazinis artilerijos mokymo kursas (Danija);
2003 m. – RF-5800V-MP valdymo mokomasis kursas (Lietuva);
2004 m. – Aplikos apsaugos mok. Kursas kat. „Padalinių vadai“ (Lietuva);
2006 m. – Kapitonų kursų rengimo programa (Lietuva);
2008 m. – NATO taikos paramos operacijų kursas (Vokietija);
2009 m. – Kovos prieš sukilėlius kursas (KAS(COIN)) (Afganistanas);
2011 m. – Sausumos pajėgų štabo karininkų kursai (Lietuva);
2011 m. – Bendrojo nuotolinio mokymo programa ISAF Operacinės patarėjų ir ryšių grupės kursas;
2012 m. – ADL 018 Konflikto valdymas ir derybų vedimas (nuotolinio mokymo programa) (Lietuva);
2012 m. – Žmogaus bei tarptautinės humanitarinės teisės seminaras (Lietuva);
2013 m. – Išgyvenimo, vengimo, pasipriešinimo, C lygio kursas (Lietuva);
2013 m. – Vidinė grėsmė-situacijos suvokimo kursas (Afganistanas);
2017 m. – Jungtiniai vadų ir štabo karininkų kursai (Estija).
 
Profesinė patirtis
 
1997–2001 m. Lietuvos karo akademija, kariūnas
2001 m. – MPBr „Geležinis vilkas“ Artilerijos bataliono II ugnies baterijos II ugnies būrio vadas;
2003 m. – MPBr „Geležinis vilkas“ Artilerijos bataliono I ugnies baterijos II ugnies būrio vado pavaduotojas;
2004 m. – MPBr „Geležinis vilkas“ Artilerijos bataliono II ugnies baterijos II ugnies būrio vadas;
2007 m. – MPBr „Geležinis vilkas“ Artilerijos bataliono štabo S3 skyriaus viršininkas;
2011 m. – Gen. Jono Žemaičio lietuvos karo akademios Karinio rengimo grupės Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursų vyr instruktorius;
2013 m. – Sausumos pajėgų vadovybės štabo Operacijų skyriaus artilerijos karininkas;
2017 m. – Motorizuotosios pėstintinkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadas;
2020 m. – Motorizuotosios pėstintinkų brigados „Žemaitija“ štabo viršininkas.
 
Tarptautinė operacija
 
2013 m. atlikta tarptautinė misija Afganistane.
 
Kariniai laipsniai
 
2001 m. suteiktas leitenantas;
2003 m. - vyresnysis leitenantas;
2006 m. - kapitonas;
2015 m. - majoras;
2019 m. - pulkininkas leitenantas.
 
Apdovanojimai
 
1999 m. gauta LKA viršininko padėka už gerus sportinius pasiekimus;
2000 m. – LKA viršininko padėka už nuopelnus tarnyboje;
2002 m. – Pulko vado padėka už nepriekaištingą tarnybą;
2003 m. – Artilerijos bataliono vado padėka už pavyzdingą pareigų vykdymą;
2004 m. – MPBr „Geležinis Vilkas“ vado padėka už pavyzdingą tarnybą;
2004 m. – MPBr „Geležinis Vilkas“ vado padėka už pavyzdingą tarnybą;
2004 m. – Artilerijos bataliono vado padėka už pavyzdingą tarnybą;
2005 m. – Lauko pajėgų vado padėka už nuopelnus įgyvendinant LITART projektą, profesionalumą ir iniciatyvumą;
2007 m. – Lietuvos kariuomenės vado padėka už profesionalumą, pavyzdingumą ir sąžiningą tarnybinių pareigų atlikimą bei parodytą iniciatyvą;
2007 m. – Artilerijos bataliono vado vardinė dovana už pavyzdingą tarnybą;
2009 m. – LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“;
2009 m. – LK sausumos pajėgų vado padėka už pavyzdingą tarnybą;
2013 m. – LKA viršininko padėka už ypatingą indėlį užtikrininant sėkmingą Vadų ir jaunesniųjų karininkų kursų veiklą, sąžiningą pareigų atlikimą ir parodytą iniciatyvą;
2013 m. – RCW vado padėkos raštas už pavyzdingą tarnybą, atsidavimą misijai ir bendradarbiavimą su ANA kariais bendrose Afganistano nacionalinės armijos ir karinių patarėjų grupės kinetinėse operacijose
2013 m. – LK medalis „Už pasižymėjimą“;
2013 m. – LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“ ženklas 2;
2014 m. – LK sausumos pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“.
 
Kita
 
Užsienio kalbos – anglų, rusų
Šeiminė padėtis – vedęs, turi du vaikus