Lt En
logo
lt
en

Vyriausiasis puskarininkis

MPB „Geležinis Vilkas“ vyr. puskarininkis – seržantas majoras Algirdas Šalčiūnas

Gimimo data ir vieta

1973 m. spalio 19 d., Vilnius.

Kursai

1997 m. baigtas Anglų jūrų pėstininkų kursas, Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, Lietuva;
1997 m. – Instruktoriaus kursas (pagal anglų jūrų pėstininkų programą), Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, Lietuva;
1997 m. – Skyrininkas, Puskarininkių mokykla, Lietuva;
1998 m. – Priešmisijinis rengimas, Princo pulkas, Danija;
1999 m. – Būrininkas, Puskarininkių mokykla, Lietuva;
2001 m. – Mūšio apgyvendintoje vietovėje instruktoriaus kursas (pagal britų jūrų pėstininkų programą), Lietuva;
2002 m. – Būrio vadas (pėstininkas), Puskarininkių mokykla, Lietuva;
2003 m. – Kuopininko/dalinio vyr. puskarininkio kursas, Puskarininkių mokykla, Lietuva;
2009 m. – Šaudyklų valdymo ir taktinio kovinio šaudymo vadovų kursas 1–5 etapų, Kovinio rengimo centras, Lietuva;
2016 m. – Šaudymo vadovo-instruktoriaus kvalifikacijos suteikimas Mokymo ir doktrinų valdyba, Lietuva;
2016 m. – „Pastatas šaudykla“ šaudymo vadovų kursas, Kovinio rengimo centras, Lietuva;
2018 m. – Stebėtojų instruktorių kursai, Nacionalinis mokymo centras, JAV.

Tarnybos eiga

1995 m. tarnavo Algirdo MDB II MDK II būryje šauliu;
1996 m. – Algirdo MDB II MDK I būrys, būrininkas;
1998 m. – TPP Mokymo centras LITPLA-7 būrys, šaulys;
1998 m. – Algirdo MPB II MPK II būrys, būrininkas;
2000 m. – Algirdo MPB BALTSQN-2 II žvalgų būrys I skyrius, vadas;
2001 m. – Algirdo MPB II MPK, kuopininkas;
2006 m. – MPB "Geležinis Vilkas" PAG-3 Štabo kuopa, kuopininkas;
2006 m. – Algirdo MPB II MPK, kuopininkas;
2010 m. – PAG-12 Štabo kuopa, kuopininkas;
2011 m. – Algirdo MPB II MPK, kuopininkas;
2011 m. – Algirdo MPB, vyriausiasis puskarininkis;
2021 m. – MPB „Geležinis Vilkas“, vyriausiasis puskarininkis.

Kariniai laipsniai

1995 m. suteiktas eilinis;
1995 m. – grandinis;
1996 m. – jaunesnysis puskarininkis;
1999 m. – seržantas;
2000 m. – vyresnysis seržantas;
2001 m. – viršila;
2003 m. – jaunesnysis puskarininkis;
2006 m. – puskarininkis;
2018 m. – seržantas majoras.

Apdovanojimai

1998 m. įteiktas NATO medalis už dalyvavimą NATO operacijoje buvusioje Jugoslavijoje (SFOR);
2001 m. – NATO medalis už dalyvavimą NATO operacijoje buvusioje Jugoslavijoje (SFOR) ženklas 2;
2002 m. – Lauko pajėgų vadas „Už pavyzdingą tarnybą“;
2004 m. – KAS medalis „Už tarptautinės operacijas“;
2004 m. – KAS proginis įstojimo į  NATO medalis;
2006 m. – MPB „Geležinis Vilkas“ garbės ženklas;
2006 m. – KAS medalis „Už tarptautinės operacijas“ ženklas 3;
2007 m. – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą“;
2010 m. – Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“;
2011 m. – NATO medalis už dalyvavimą NATO operacijoje Afganistane (ISAF) ženklas 2;
2011 m. – KAS medalis „Už tarptautinės operacijas“ ženklas 4;
2017 m. – KAS medalis „Už pasižymėjimą“;
2019 m. – Lietuvos kariuomenės medalis „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“;
2020 m. – Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą“ Bronzos stulpai.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų.
Šeiminė padėtis – vedęs, turi sūnų ir dukrą.