Lt En
logo
lt
en

Vadas

MPB „Geležinis Vilkas“ vadas – plk. Mindaugas Petkevičius

Gimimo data
1976-11-04

Išsilavinimas

1996 m. baigta Lietuvos karo akademija, įgyta Motorizuotų šaulių būrio vado kvalificija (aukštesnysis);
2007 m. – Kauno technologijos universitetas (bakalauras);
2019 m. – Strateginio lygmens studijos - JAV Kariuomenės Karo Koledžas (Magistras);
1997 m. – Pėstininkų karininko bazinis kursas - JAV Armijos Pėstininkų mokykla (Jungtinės Amerikos Valstijos);
2002 m. – Jungtinių ginklų taktikos kursas - Sausumos pajėgų karo centras (Jungtinė Karalystė);
2007 m. – NATO štabo karininkų įvadinis kursas - NATO mokykla (Vokietija, 2007-05-18);
2012 m. – Jungtinių vadų ir generalinio štabo kursas - Baltijos gynybos koledžas (Estija);
2013 m. – EUBG Operacinio planavimo ir orientavimo kursas - Jungtinės Karalystės Jungtinio Štabo vadovybė (Jungtinė Karalystė);
2019 m. – Strateginio lygmens kursai - JAV Sausumos pajėgų karo koledžas (Jungtinės Amerikos Valstijos).
Įvairūs kursai Estijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje.

Tarnybos eiga

1994–1996 m. LKA kariūnas;
1996–1998 m. Vadas-dėstytojas (Div.gen. S.Raštikio Puskarininkių mokykla; Karių specialistų kursai);
1998–2000 m. Vadas (Ruklos mokomasis pulkas; II mokomais batalionas; II mokomoji kuopa);
2000–Pėstininkų karininkas. Taktikos vyr. dėstytojas-metodininkas (Div. gen. S. Raštikio puskarininkių mokykla);
2000–2002 m. Taktikos vyr. instruktorius (Div. gen. S. Raštikio puskarininkių mokykla, S3 skyrius, Metodikos poskyris);
2002 m. Pavaduotojas (LDK Algirdo mechanizuotasis bn. I mechanizuotoji pėstininkų kuopa);
2002 m. Operacijų karininkas (LDK Algirdo mechanizuotasis bn. Valdymo grupė ir štabas;S3)
2002–2003 m. Kuopos vadas (Algirdo MPB, II mechanizuotoji pėstininkų kuopa);
2003–2006 m. Viršininkas (Algirdo MPB, Valdymo grupė ir štabas, S3 skyrius);
2006 m. Misija Afganistane. J3 karininkas (PAG-3);
2006–2007 m. Viršininkas (Algirdo MPB, Štabas, S3 skyrius);
2007–2010 m. Sausumos operacijų karininkas (Jungtinių pajėgų vadovybės štabo Briunsiume grupė);
2010–2012 m. Ryšio karininkas (MPB GV vadovybė, Brigados štabas, G3 skyrius);
2012–2013 m. Skyriaus viršininkas (JŠ, Operacijų valdyba J3, Operacijų valdymo skyrius);
2013–2015 m. Bataliono vadas (Algirdo MPB);
2015 m. Projekto vadovas (JŠ, Sekretoriatas);
2015–2019 m. Vado pavaduotojas (JŠ, NATO Pajėgų integravimo vieneto grupė);
2019-07-22 Vado pavaduotojas (SPV);
Nuo 2019-11-27 MPB „Geležinis Vilkas“ vadas.

Kariniai laipsniai

1995 m. - grandinis;
1996 m. - leitenantas;
1999 m. - vyresnysis leitenantas;
2002 m. - kapitonas;
2007 m. - majoras;
2015 m. - pulkininkas leitenantas;
2019 m. - pulkininkas.

Apdovanojimai

Lietuvos kariuomenės MPB „Geležinis Vilkas“ garbės ženklas;
Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka;
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą";
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginis įstojimo į NATO medalis;
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas“;
ISAF medalis „Už dalyvavimą ISAF misijoje“;
Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“;
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už pasižymėjimą“;
Lietuvos kariuomenės medalis kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“;
Įvairaus lygmens padėkos, garbės raštai, vardinė dovana ir kt.

Kita

Užsienio kalbos – anglų, rusų k.
Šeiminė padėtis – vedęs, turi dukrą.