Lt En
logo
lt
en

Ryšiai su visuomene

Ryšiai su visuomene

Svarbiausios bendro tautos gyvenimo vertybės buvo saugiausios tada, kai kariuomenę ir visuomenę siejo tvirčiausi tarpusavio ryšiai, kai Lietuvos karių ir šalies žmonių širdys plakė vienu ritmu. Šiandien kariuomenė yra neatskiriama šalies pilietinės visuomenės dalis. Kariuomenė yra atskaitinga visuomenei per valstybės institucijas, ji siekia išlaikyti tiesioginius ryšius su visuomene, padėti civilinei valdžiai nelaimių atveju (potvyniai, gaisrai ir pan.).

Akivaizdu, kad bendravimas su jaunimu - svarbi dalinio ryšių su visuomene kryptis, todėl moksleiviai ir studentai yra dažni mūsų svečiai. Brigada palaiko ryšius su Jonavos miesto, rajono ir apskrities mokyklomis, gimnazijomis, pasakoja apie savo veiklą per renginius mokymo įstaigose, rengia moksleivių ekskursijas brigadoje. Bendraujant su mokymo įstaigomis mes stengiamės reprezentuoti mūsų kariuomenę.

Moksleivių ekskursijos brigadoje tampa vis populiaresnės. Jaunuoliai susipažįsta su brigados ginkluote, technika ir ekipuote, karių buitimi, brigados infrastruktūra, istorija. Be to, kasmet lapkričio 23-iąją brigadoje yra rengiama Atvirų durų diena - kviečiami visi, besidominantys kariuomene.

Kariuomenės dienos renginių metu Brigadoje „Geležinis Vilkas" ir jos padaliniuose lankosi vaikų ekskursijos iš įvairių Lietuvos ugdymo institucijų, kurių metu jie turi galimybę susipažinti su MPB „Geležinis vilkas" vykdoma veikla, turima technika ir ginkluote, pabendrauti su kariais.Motorizuotoje pėstininkų brigadoje "Geležinis Vilkas" vyko pilietinio ugdymo renginys, kurio metu vaikai ir jaunimas iš skirtingų Lietuvos ugdymo institucijų dalyvavo Mokinių būrių rikiuotės konkurse ir pademonstravo savo įgūdžius rikiuotės aikštėje. Jaunuoliai turėjo galimybę išgirsti apie patriotinį ugdymą bei sužinoti apie pilietinę pareigą būti pasirengus ginti savo valstybę.

Brigadoje „Geležinis Vilkas" ir Mokomajame pulke (Rukla, Jonavos r.) vyko Karių krikščioniškųjų gerovės namų organizuojama karinio ir patriotinio ugdymo žiemos stovykla „Kariškai ir draugiškai". Jos metu vaikai iš skirtingų Jonavos r. ugdymo institucijų turėjo galimybę susipažinti su kariška kasdienybe ir išbandyti save. Stovyklos metu apie 30 skirtingo amžiaus jaunuolių (nuo 14 iki 17 metų) vilkėdami karišką uniformą pasinėrė į kariško gyvenimo sūkurį. Jaunieji „kariai" pagal parengtą dienotvarkę dalyvavo patriotinio ir pilietinio švietimo paskaitose, fizinio lavinimo pratybose bei atliko įvairias karines užduotis.

Taip pat Brigados kariai prisideda prie kraštovaizdžio puoselėjimo (medelių sodinimas, Kėdainių raj.)