Lt En
logo
lt
en

Karinis rengimas

Karinis rengimas

Pagrindinė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono veikla taikos metu – štabo ir padalinių karių kovinis rengimas. Kovinio rengimo tikslas yra ugdyti karių meilę Tėvynei, dvasinę stiprybę, drąsą, išmokyti juos valdyti kovos techniką ir ginklus, tobulinti kovinę parengtį, paruošti padalinius vykdyti kovines užduotis, ginant Lietuvos Respublikos teritoriją ir jos Nepriklausomybę.

Mokomoji medžiaga kariams dėstoma per paskaitas, pratybas, diskusijas. Pratyboms skiriama po 6 val. per dieną, 70 % visų pratybų – praktika. Pagrindiniai mokomieji dalykai: sprogdinimo darbai, inžinerinės užtvaros, fortifikacija, inžinerinė taktika, bendroji taktika, inžinerinė technika, šaudyba ir ginklai, fizinis rengimas, pilietinis ugdymas. Kiekviena kuopa mokymosi etapo pabaigoje vyksta į poligonus, kuriuose dalyvauja kompleksinėse pratybose.

Taip pat, esant poreikiui, bataliono kariai specialybės žinias gilina bei įgūdžius tobulina užsienio šalių kariniuose daliniuose.