Lt En
logo
lt
en

Karinis rengimas ir kursai

KURSŲ SĄRAŠAS

  1. ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO KURSAI

1.1. Šarvuočio vairuotojo kursas;

1.2. Šarvuočio M 113 vado kursas;

1.3. 4-5 etapų saugos instruktoriaus kursas;

1.4. Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ vairuotojo kursas;

1.5. M2HB QCB kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas;

1.6. FN MAG (KSP 58) kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas;

1.7. CG granatsvaidžio granatsvaidininko kursas;

1.8. Automatinio granatsvaidžio HK GMG granatsvaidininko kursas;

1.9. 1-3 etapų saugos instruktoriaus kursas;

1.10. Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ puskarininkio kursas;

1.11. Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ taikytojo – operatoriaus kursas;

1.12. Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ vado kursas;

1.13. Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ vado vairavimo kursas.

1.14. Šarvuočio vairuotojo instruktoriaus kursas;

1.15. Šarvuočio M 113 padalinio vado kursas;

1.16. Mechanizuotųjų pėstininkų (PKM) padalinio vado kursas;

1.17. 155 mm savaeigės haubicos PzH 2000 vairuotojo kursas;

1.18. Šarvuotojo visureigio JLTV vairuotojo kursas;

1.19. Granatsvaidininko instruktoriaus kursas;

1.20. Kulkosvaidininko instruktoriaus kursas;

1.21. Techninės evakuacijos transporto priemonės BPz2 vairuotojo kursas.

 

  1. ŽVALGYBOS KURSAI

2.1. S2 kursas;

2.2. Žvalgybos analizės kursas;

2.3. Atvirų šaltinių žvalgybos kursas;

2.4. Pradinis žvalgo kursas;

2.5. Pradinis patrulio kursas;

2.6. Patrulio kursas;

2.7. Žvalgų vado kursas;

2.8. Išgyvenimo, vengimo, pasipriešinimo ir išsigelbėjimo (A lygio) kursas;

2.9. Išgyvenimo, vengimo, pasipriešinimo ir išsigelbėjimo (B lygio) kursas;

2.10. Išgyvenimo, vengimo, pasipriešinimo ir išsigelbėjimo (C lygio) kursas;

2.11. Motorizuotosios žvalgybos kursas;

2.12. Kopimo – nusileidimo instruktoriaus kursas;

2.13. Bepiločio orlaivio sistemos „Raven“ kursas;

2.14. Taiklaus šaulio kursas;

2.15. Taiklaus šaulio instruktoriaus kursas;

2.16. Snaiperio pėstininko kursas;

2.17. Snaiperių operacijų kursas.

 

  1. PARAMOS GINKLŲ KURSAI

3.1. JAVELIN raketų sistemos operatoriaus kursas;

3.2. Priešakinio stebėtojo kursas;

3.3. Meteorologijos radarų operatoriaus kursas;

3.4. 105 mm haubicos M50 skyriaus vado kursas;

3.5. Ugnies paramos specialisto kursas;

3.6. Artilerijos topografo kursas;

3.7. Artilerijos ugnies valdymo centro specialisto kursas;

3.8. Netiesioginės ugnies iškvietimo ir koregavimo kursas;

3.9. 60 mm minosvaidžio minosvaidininko kursas;

3.10. 120 mm minosvaidžių skyriaus vado kursas;

3.11. Saugos karininko padėjėjo (artilerijos pabūklai) kursas;

3.12. Saugos karininko (artilerijos pabūklai) kursas;

3.13. Saugos vado (artilerijos pabūklai) kursas;

3.14. Minosvaidžių saugos vado kursas;

3.15. Saugos karininko (155 mm artilerijos pabūklai) kursas;

3.16. Saugos karininko padėjėjo (155 mm artilerijos pabūklai) kursas;

3.17. 155mm haubicos PzH2000 skyriaus vado kursas;

3.18. 155mm haubicos PzH2000 užtaisytojo kursas.

 

  1. KARO INŽINERIJOS KURSAI

4.1. Apsaugos nuo cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio užterštumo specialisto kursas;

4.2. Cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio užterštumo prognozavimo kursas;

4.3. Standartinių sprogmenų neutralizavimo specialisto kursas;

4.4. Standartinių sprogmenų neutralizavimo vadovo kursas;

4.5. Kovos prieš improvizuotus sprogstamuosius užtaisus kursas;

4.6. Improvizuotų sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo kursas;

4.7. Sprogimo aplinkybių tyrimo kursas;

4.8. Kovinės inžinerinės paramos planavimo kursas;

4.9. Kovinės inžinerinės paramos specialisto kursas;

4.10. Kovinės inžinerinės paramos vadovo kursas;

4.11. Sprogdinimo darbų kursas;

4.12. Bazinis karo inžinerijos kursas;

4.13. Pradinis karo inžinerijos kursas.

 

  1. KOVOS IR NEKINETINIŲ OPERACIJŲ KURSAI

5.1. Civilių ir karių bendradarbiavimo kursas;

5.2. Informacinių operacijų kursas;

5.3. Mūšio apgyvendintoje vietovėje kursas;

5.4. Pėstininkų skyriaus vado – vyr. šaulio kursas;

5.5. Štabo darbo kursas;

5.6. Karo komendanto kursas;

5.7. Pėstininkų skyriaus vado kursas.

 

  1. PADALINIŲ VERTINIMO KURSAI

6.1. Padalinių stebėtojų (vertintojų) kursas;

6.2. Vadybos kursas.