Lt En
logo
lt
en

Naujienos

„Schneller Degen“: gebėjimo dislokuoti priešakines divizijos ir brigadų štabų vadavietes pratybos

„Schneller Degen“: gebėjimo dislokuoti priešakines divizijos ir brigadų štabų vadavietes pratybos

Liepos 16–29 d. pirmą kartą Lietuvoje realiai dislokuojamas divizijos štabas su jai pavaldžių brigadų štabais hibridinėms ir aukšto intensyvumo grėsmėms atremti.

Lietuvos kariuomenės Gen. Silvestro Žukausko poligone Pabradėje vykstančiose pratybose „Schneller Degen“ (liet. Greitas Kardas) treniruojasi Vokietijos 10-osios tankų divizijos štabas ir brigadų vadovavimo elementai. Pratybų tikslas – kuo greičiau perdislokuoti štabus ir vadovavimo elementus į NATO priešakinį regioną, siekiant stiprinti sąjungininkų tarpusavio sąveiką ir gebėjimą veikti kartu. Šias Vokietijos kariuomenės štabų pratybas NATO sąjungininkės teritorijoje divizijos vadovybė surengė savo iniciatyva.

Liepos 15 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys susitiko su Vokietijos 10-osios tankų divizijos vadu generolu majoru Ruprecht’u von Butler’iu ir aptarė karines pratybas, skirtingų tarptautinių operacijų patirtį  bei kitus karinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimus.

Liepos 16 d. gen. mjr. Ruprecht’as von Butler’is, lankydamasis Gen. S. Žukausko poligone, susitiko su žiniasklaidos atstovais, trumpai pristatė pratybų eigą ir paskelbė pratybų pradžią.

Vokietijos 10-osios tankų divizijos štabas pratybų „Schneller Degen“ metu moko Vokietijos 12-osios tankų brigados, 37-osios šarvuotosios pėstininkų brigados, 23-iosios kalnų pėstininkų brigados ir Lietuvos mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" štabus planuoti ir vadovauti jungtinėms sąjungininkų gynybos operacijoms. Pratybų scenarijus sukurtas mokyti atremti hibridines grėsmes ir vykdyti kolektyvinės gynybos aukšto intensyvumo operacijas. Pratybose bus vykdomi orlaivių skrydžiai su realiomis vietovės išžvalgymo užduotimis.

Priešakinė divizijos vadavietė, jos vadovaujamų brigadų vadavietės, pratybų vertinimo ir dalis pratybų padalinių persikelia į Lietuvą, o divizijos pagrindinė vadavietė ir kiti padaliniai lieka Vokietijoje, Vildflekene, ir iš ten užtikrina pratybų eigą mūsų šalyje.

Kasmetinės pratybos „Schneller Degen“ pirmą kartą dėl pandemijos perkeltos iš žiemos į vasarą. Šiuo metu vykstančių visų pratybų metu taikomos prevencinės koronaviruso plitimo priemonės. Be to, Lietuva per šias pratybas užtikrina priimančios šalies paramą – logistiką, aprūpinimą, pirkimo procedūras, transportavimą, maitinimą ir kitas paslaugas.

Tarptautinės vadovavimo elementų pratybos „Schneller Degen“ – pirmosios Vokietijos 10-osios tankų divizijos štabo su priskirtais padaliniais pratybos užsienyje. Šie bendri mokymai sustiprina Lietuvos, JAV ir Vokietijos karinių vienetų bendradarbiavimą ir siunčia stiprų  signalą – Vokietija net ir nepalankiomis sąlygomis remia NATO sąjungininkus ir taip parodo savo įsipareigojimų stiprumą bei Aljanso solidarumo svarba.

Mjr. Tomo Balkaus nuotraukos