Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Gedimino Štabo batalionui vadovauti pradeda majoras Rimvydas Senkevičius

Gedimino Štabo batalionui vadovauti pradeda majoras Rimvydas Senkevičius

Rugpjūčio 6 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione Vilniuje įvyko iškilminga bataliono vadų pasikeitimo ceremonija, kurios metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys bataliono kovinę vėliavą iš buvusio vado pulkininko leitenanto Egidijaus Čiūto perdavė naujajam Štabo bataliono vadui majorui Rimvydui Senkevičiui.

„Batalionas, atstovaujamas dabartinio vado, suprato, kad yra skirtas ne vien tam, kad reprezentuotų, gražiai atrodytų ar atliktų defilė, bet ir kad pasiruoštų savo pagrindiniam uždaviniui – valstybės ginkluotai gynybai. Reiklus vadas tikrai sugebėjo tinkamai suplanuoti ir organizuoti dalinio veiklą ir treniruotis šitas užduotis, operacines karines užduotis, kurias šiuo metu jūs jau esate pasirengę vykdyti. Aš labai dėkoju už visą jūsų atliekama darbą už jūsų tarnybą ir ypatingai norėčiau padėkoti pareigas paliekančiam vadui už ryžtą, už energiją ir supratimą“ – ceremonijos metu sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Nuo plk. ltn. Egidijaus Čiūto vadovavimo pradžios 2018-aisiais batalionas patyrė daug struktūrinių, infrastruktūros ir veiklos pokyčių. 2019 m. iš Gedimino štabo bataliono atskirtų padalinių suformuotas ir įkurtas Ryšių ir Informacinių sistemų batalionas, sukurtos naujos koordinavimo ir užduočių atlikimo procedūros tarp šių batalionų, kurios nuolat reguliariai išbandomos praktiškai. 2021 metais batalione įkurta nauja NPPKT pagrindu formuojama lengvųjų pėstininkų kuopa, leidžianti efektyviau vykdyti kovinį rengimą ir lanksčiau vykdyti bataliono uždavinius. 

Batalionas iš esmės peržiūrėjo vadaviečių skleidimo koncepciją, nuolat ieškodamas naujų ir efektyvių formų, adaptuojamų šiuolaikinei karybai bei esamai operacinei aplinkai. Nuolatinis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su Specialiųjų operacijų pajėgomis, Karo policija, Sausumos ir savanorių pajėgomis, Lietuvos karo akademija, Valstybinės sienos apsaugos tarnyba, Vadovybės apsaugos tarnyba ir kitais partneriais leido gerinti kovinio rengimo kokybę bei kovinę bataliono parengtį.

Ceremonijos metu plk. ltn. Egidijus Čiūtas padėkojo bataliono kariams už tarnybą ir atliktus darbus bei palinkėjo įveikti iššūkius ir reprezentuoti Lietuvos kariuomenę įvairių renginių metu, o naujam bataliono vadui palinkėjo visokeriopos sėkmės vykdant atsakingas pareigas. Tęsdami Štabo bataliono tradiciją, bataliono kariai įteikė buvusiam vadui dovaną - kalaviją. 

„Gerbiami kariai, batalionas dar tikrai susidurs su nemenkais iššūkiais, nesvarbu ar jie bus per mokymus, ar vykdant realias užduotis, aš noriu, kad liktumėte tvirti kaip plienas. Patys žinot, jog tvirtas plienas tampa tada, kada yra grūdinamas šalčiu ir karščiu, kai medžiaga yra galingais kalvio smūgiais nukalama į ginklą. Mes nesame daiktai, mes esame žmonės, dėl to tas plienas turi būti grūdinamas kasdieną. Linkiu geriausios sėkmės tarnyboje!“ – atsisveikindamas sakė plk. ltn. Egidijus Čiūtas.

Naujasis bataliono vadas mjr. R. Senkevičius padėkojo Lietuvos kariuomenės vadui gen. ltn. V. Rupšiui už išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą galimybę, einant bataliono vado pareigas, tęsti darbus ir įgyvendinti naujas idėjas vykdant batalionui keliamas užduotis.

„Man didelė garbė tapti komandos nariu, Gediminėnu, toliau kartu nesustosime tobulėti tam, jog būtume pasiryžę ryžtingai ginti savo Šalį, puoselėsime bataliono tradicijas ir tinkamai reprezentuosime Lietuvos valstybę ir Lietuvos kariuomenę, kartu mes galime daug, telydi mus sėkmė, vienybė ir Dievo palaiminimas“ sakė naujai paskirtas bataliono vadas mjr. Rimvydas Senkevičius.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono pagrindinis uždavinys – užtikrinti Lietuvos kariuomenės vadovavimo ir valdymo funkcionavimą. Bataliono kariai taip pat reprezentuoja Lietuvos valstybę ir kariuomenę oficialiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.