Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Kadenciją baigęs Lietuvos kariuomenės vadas grąžino valdžios regalijas vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui

Kadenciją baigęs Lietuvos kariuomenės vadas grąžino valdžios regalijas vyriausiajam ginkluotųjų...

 


Liepos 3 d. Vilniaus Katedros aikštėje vyko iškilminga Lietuvos kariuomenės vado valdžios regalijų grąžinimo ceremonija. Kariuomenės vado kadenciją baigęs generolas leitenantas Valdas Tutkus kariuomenės vado valdžios regalijas – kariuomenės vėliavą ir skeptrą – grąžino vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui.


Gražinęs valdžios regalijas vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui, gen. ltn. V. Tutkus apėjo karių rikiuotę, atsisveikindamas su kariais ir padalinių kovinėmis vėliavomis.


Prezidentas padėkojo kadenciją baigusiam kariuomenės vadui už sąžiningą ir orią tarnybą, kurią, pasak V. Adamkaus, gen. ltn. V. Tutkus atliko ypač profesionaliai, garbingai ir kūrybingai. Valstybės vadovas pabrėžė, kad Lietuvos kariuomenė ir jos vadas pelnė NATO sąjungininkų pagarbą ir yra vertinami kaip patikimi Aljanso partneriai, kuriems pavedamos sudėtingos užduotys tarptautinėse operacijose.

 

Ceremonijoje dalyvavusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė taip pat akcentavo gen. ltn. V. Tutkaus vadovaujamos kariuomenės sėkmingą dalyvavimą tarptautinėse operacijose, indėlį užtikrinant šalies vidaus saugumą ir teikiant pagalbą civilinėms institucijoms. „Kiekvienas kariuomenės vadas krašto apsaugos istorijoje įrėžia savo žymę, įneša savo profesionalumo indėlį kuriant valstybės gynybos sistemą. Kariuomenės vadas gen. ltn. V. Tutkus į Lietuvos kariuomenės istoriją įeis kaip veržlus, plačių užmojų karininkas, Lietuvos kariuomenės transformacijos iniciatorius, siekęs karinių pajėgų reformos prisitaikant prie naujų, šiuolaikinio pasaulio tarptautinių grėsmių. Šioje srityje padaryta pradžia, tačiau iki pabaigos dar toli ir būsimiems vadams reikės tęsti darbus“, – ceremonijoje kalbėjo R. Juknevičienė.

 

Tardamas atsisveikinimo žodžius, gen. ltn. V. Tutkus jaudindamasis sakė: „Dėkoju Lietuvos žmonėms už meilę ir pagarbą, parodytą Lietuvos kariuomenei, vaikinams ir merginoms, kurie stovi ir stovės šalies sargyboje.“


Pagal tradicijas Lietuvos kariuomenės vado valdžios regalijos yra skeptras, kariuomenės vėliava ir kariuomenės vado ženklas. Skeptrą ir kariuomenės vėliavą kadenciją baigęs kariuomenės vadas grąžino, o kariuomenės vado ženklas, pažymėtas numeriu „03“ liks gen. ltn. V. Tutkui. Pirmąjį kariuomenės vado ženklą turi atsargos generolas majoras Jonas Andriškevičius, o ženklą su numeriu „02“ – atsargos generolas majoras Jonas Algirdas Kronkaitis. Kadenciją baigusiam kariuomenės vadui gen. ltn. V. Tutkui taip pat buvo įteikta atminimo dovana – skeptro kopija.


Ceremonijos metu vykusioje iškilmingoje rikiuotėje buvo atstovaujami pagrindiniai kariuomenės padaliniai: dalyvavo Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ batalionų būriai, po būrį iš Karinių oro, Karinių jūrų ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Logistikos valdybos, Mokymo ir personalo valdybos, taip pat Karo akademijos kariūnų būrys, Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras.


Iškilmingos kariuomenės vado regalijų grąžinimo ir suteikimo ceremonijos yra tradiciškos ir vyksta vadovaujantis Rikiuotės ir karinių ceremonijų statutu. Prieš penkerius metus tokios pat ceremonijos metu Katedros aikštėje kariuomenės vado valdžios regalijas prezidentui grąžino generolas majoras Jonas Algirdas Kronkaitis, o 1999 metais – generolas majoras Jonas Andriškevičius.

 

Vaizdo medžiaga iš Kariuomenės vado valdžios regalijų grąžinimo ceremonijos.