Lt En
logo
lt
en

Tarptautinės operacijos

Savanorių pajėgų kariai tarptautinėse operacijose

 

Į tarptautines operacijas Savanorių pajėgų kariai savanoriai siunčiami remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, leidžiančiu kariams savanoriams dalyvauti tarptautinėse misijose karštuose pasaulio taškuose, remiantis savanoriškumo bei atrankos principu.

 

Balkanų šalys

Prasidėjus etniniams ir religiniams konfliktams nepriklausomybę įgijusiose valstybėse Balkanuose, nuo 1994 metų pavieniai Savanorių pajėgų profesinės karo tarnybos kariai, kartu su kitų Lietuvos kariuomenės dalinių atstovais, pradėjo dalyvauti Jungtinių Tautų vadovaujamų tarptautinių pajėgų UNPROFOR (Jungtinių Tautų apsaugos pajėgos) operacijoje, vėliau – NATO vadovaujamų IFOR (Taikos įvedimo pajėgos Bosnijoje ir Hercegovinoje) ir SFOR (Stabilizavimo pajėgos Bosnijoje ir Hercegovinoje) pajėgų operacijose. SKAT (dabar KASP) kariai tarnavo Bosnijoje ir Hercegovinoje, Danijos bataliono DANBAT sudėtyje buvusiose Lietuvos karių kuopoje LITCOY ir to paties bataliono Baltijos šalių junginio Lietuvos karių būryje LITPLA.

Kosove, Mitrovicos mieste, NATO vadovaujamų KFOR pajėgų Danijos bataliono sudėtyje, 2005 metais taikos rėmimo misiją atliko pirmoji iš karių savanorių suformuota žvalgų kuopa BALTSQN-11. Kitas Lietuvos karių kontingentas – savanorių būrys KFOR – tarnavo Lenkijos ir Ukrainos bataliono POLUKRBAT sudėtyje (JAV atsakomybės sektoriuje), budėdavo KFOR kontrolės poste Kosovo pasienyje su Makedonija, vykdė patruliavimo, greitojo reagavimo ir kitas užduotis.

 

Irakas

2003 metais Lietuvai įstojus į NATO, Savanorių pajėgos buvo pradėtos reformuoti į aktyviojo rezervo struktūrą, galinčią vykdyti įvairias užduotis ir dalyvauti tarptautinėse operacijose. 2003 metų  balandį, po specialaus pasirengimo Danijoje, į Kuveitą išvyko pirmoji dešimties KASP logistų – orlaivių krovos operacijų specialistų grupė, suformuota iš karių savanorių, turinčių reikiamą techninį išsilavinimą ir specialų pasirengimą. Vėliau ši logistų grupė buvo perkelta į Talilo bazę Irake, kur dar beveik penkis mėnesius tarnavo pervežant įvairius krovinius Įrako teritorijoje, dirbo įvairų logistinį darbą. Reguliariųjų vienetų sudėtyje misijoje „Irako laisvė” 2003-2005 metais dalyvavo įvairaus lygio KASP specialistai – štabų karininkai, karo policininkai, netgi būrio virėjai, turintys maisto ruošėjo kvalifikaciją.

 

Afganistanas

2005 metų lapkričio mėnesį antrosios Provincijos atkūrimo grupės (PAG-2) sudėtyje į Afganistano Goro provinciją pusmečio misijai išvyko maždaug 40 karių savanorių būrys. Tai buvo pirmasis KASP būrys, dalyvavęs aukštesnio intensyvumo misijoje. Provincijos atkūrimo grupės kariai, užtikrindami saugumą ir stabilumą provincijoje, tokiu būdu sudarė sąlygas stiprėti vietos valdžios institucijoms ir jų gebėjimams, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, padedančioms atkurti vietos ekonominį ir socialinį gyvenimą, plėtoti vystomojo bendradarbiavimo projektus.

2006 m. Afganistane, Goro provincijos atkūrimo misijoje dalyvavo ketvirtoji Lietuvos karių pamaina PAG-4, vadovaujama plk. Almanto Leikos, suformuota Savanorių pajėgų pagrindu. PAG-4 buvo pirmasis tokio dydžio vienetas suformuotas ir parengtas aukšto intensyvumo misijai Afganistane.

2008–2009 m. Goro provincijoje tarnybą atliko PAG-8, taip pat suformuota Savanorių pajėgų Žemaičių rinktinės kariai. Misijai vadovavo plk. Vytautas Reklaitis.

2009–2010 m. Afganistane užduotis vykdė 10-oji Goro provincijos atkūrimo grupės pamaina (PAG-10) suformuota Dainavos rinktinės karių pagrindu. PAG-10 vadas – plk. Gediminas Macijauskas.

2011–2012 metais Afganistane užduotis vykdė 14-oji Goro provincijos atkūrimo grupės pamaina (PAG-14) suformuota KASP Vyčio apygardos 5-iosios rinktinės (Panevėžys) karių pagrindu, PAG-14 vadas – plk. Eligijus Senulis.

2012–2013 m. žiemos periodu, Afganistane užduotis vykdė PAG-16 vienetas suformuotas KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių pagrindu. PAG-16 pamainai vadovavo plk. Linas Kubilius.

 

 

Malis

2017 metų spalį tarnybą Jungtinės Tautos operacijoje MINUSMA  Malyje pradėjo pirmasis Pajėgų apsaugos vienetas, suformuotas iš  32 Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo rinktinės karių. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai Gao provincijoje, Malio rytinėje dalyje, veikia kartu su Vokietijos kontingento kariais – užtikrina stovyklos karinės bazės „Castor“ apsaugą. Šiandien Malyje tarnauja 10-oji karių pamaina. Pirmosios misijos Malyje trukdavo tik 4 mėnesius, vėliau tarnybos tarptautinėje operacijoje laikas buvo prailgintas iki pusės metų, o su kiekviena rotacija išvykstančių karių skaičius padidintas iki 40 asmenų. 

 

Ukraina

Karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje (JMTG-U) misijas nuo 2015 iki 2020 m. atliko keturios KASP karių pagrindu suformuotos instruktorių grupės. Lietuvos kariai drauge su JAV ir Kanados kariais Tarptautiniame taikos ir saugumo centre Javorivo poligone vykdydavo Ukrainos karių rengimą.