Lt En
logo
lt
en

Naujienos

Husarų bataliono jaunieji kariai prisiekė Tėvynei

Husarų bataliono jaunieji kariai prisiekė Tėvynei

Gruodžio 23 d. Panevėžyje surengta iškilminga Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono (Mindaugo batalionas) karių rikiuotė skirta nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) karių priesaikos ceremonijai.

Nepaprastai didinga ir įsimintina ši diena prisiekiantiems kariams – apie 250 jaunųjų karių – husarų – iškilmingos rikiuotės metu aikštėje prie Panevėžio miesto savivaldybės pasižadėjo būti dorais ir garbingais Lietuvos kariais, ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai ir negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę.

„Man nepaprastai džiugu šiandiena liudyti šį Jūsų svarbų žingsnį. Kartodami priesaikos žodžius, padarėte tai, ką privalo padaryti kiekvienas Lietuvos pilietis. Bent kartą per gyvenimą. Bent tyliai mintyse, jei garsiai viešumoje neteko to ištarti. Neabejoju, kad šiandien jau suvokiate šių žodžių svorį. Tai šventa našta, kuria turėtų nešti visi šioje šalyje gimę. Jūs šiandien išsiskyrėte iš tūkstančių minios, nes tą pasakėte garsiai. Ryžtingai ir nedvejodami. Ir jus girdėjo miesto sienos. Prisiekėte. Įsipareigojote. Šįkart – žodžiu, bet tolygu – krauju.  Taip stojote į vieną gretą su savo broliais ir sesėms kovoje. Ir nuo šiol, kaip lygus tarp lygių.

Noriu padėkoti visiems čia susirinkusiems karių artimiesiems. Didele dalimi, tik dėka jūsų, šiandien šie vaikinai ir merginos stovi darnioje gretoje mūsų rikiuotėje. Tai auklėjimo, paskatos, motyvacijos, pareigos ir galiausiai, asmenybės formavimo šeimoje rezultatas. Lenkiu galva prieš visus kartu ir kiekvieną iš jūsų atskirai. Ačiū. Sveikinu visus su artėjančiomis šventėmis. Tradiciškai pas mus tai – šeimų laikas, pasibuvimai artimame rate su brangiausiais žmonėmis. Tad linkiu jo kiek galima labiau šeimyniško, jaukiai ramaus, Kalėdiškai džiugaus ir prasmingo. Branginkime tas akimirkas. Viešpatie, padėk mums, Tėvynės laisvę ir garbę ginam!“ – kalbėjo bataliono vadas plk. ltn. Ernestas Gaigalas.

Visų prisiekiančiųjų karių vardu skaityti priesaikos tekstą ir garbė pabučiuoti Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vėliavą teko jaunesniajam eiliniui Justui Lauciui. Justas iki tarnybos pradžios dirbo Vokietijoje, tačiau sužinojęs, jog yra galimybė atlikti karo prievolę mūsų batalione, ilgai nedvejojo ir atvyko į batalioną atlikti pareigos. Vadų nuomone, karys yra labia sumanus, žingeidus, gerbiamas kolektyvo narys. Nuo tarnybos pradžios kario visų testų rezultatai yra tik labai geri.

„Man čia didžuilė garbė stovėti ir kalbėti husarų – jaunųjų vilkų – vardu. Ši diena man liks įsimintina visa gyvenimą, todėl ir toliau su pagarba, noru ir dideliu entuziazmu, tarnausiu Tevynės labui, kad būtų sunku ar kiek tai reikalautų jėgų. Ačiū,“– priesaikos metu kalbėjo j. eil. Justas Laucius.

Po priesaikos ir trumpų atostogų, jaunieji kariai tęs bazinį kario kursą ir ruošis skyriaus rengimo etapui. Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – nepertraukiama, privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje.

Mindaugo bataliono informacija.
Vyr. eil. Andrius Jankausko nuotraukos.