Lt En
logo
lt
en

Ryšiai su visuomene

Bendradarbiavimas su visuomene

Karinių oro pajėgų vienetai išsidėstę įvairiausiose Lietuvos vietose, kas sudaro puikias sąlygas vykdyti įvairiapusišką bendradarbiavimą su visuomene. KOP kariai ir darbuotojai prisideda prie miestų ir miestelių švenčių organizavimo, inicijuoja Lietuvos istorijai įsimintinų datų minėjimus.

Bendradarbiaujant su Radviliškio, Kauno ir Šiaulių miestų mokyklomis organizuojamos pažintinės ekskursijos po dalinius, pilietinio ugdymo užsiėmimai mokiniams.
Vaikų vasaros atostogų metu po visą Lietuvą išsidėsčiusių Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybai priklausančių Radiolokacinių postų kariai nuolat yra kviečiami pristatyti Lietuvos kariuomenę ir Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos veiklą moksleivių vasaros stovyklų, organizuojamų vietos savivaldos organizacijų, metu. O štai KOP Oro gynybos bataliono teritorijoje, įsikuria Lietuvos Šaulių 6-oji rinktinė, čia jau daugelį metų jaunieji šauliai mokosi kariškos disciplinos ir karybos pagrindų.

Aviacijos bazė yra pagrindinis Šiaulių įgulos dalinys, KOP Vadovybės Štabas – Kauno, Oro gynybos batalionas didžiausias dalinys įsikūręs Radviliškyje, todėl vykdo didžiausią bendradarbiavimą su visuomene.

Aviacijos bazė ir Vadovybės štabas, kuris įkurtas Lietuvos kariuomenės gynybinio paveldo objekte – Komendanto rūmuose, ypač patrauklios vietos civiliams žmonėms ir norinčių čia apsilankyti niekada netrūksta. Bazėje bei Vadovybės štabe pagal užimtumo galimybes organizuojamos ekskursijos, visuomeniniai renginiai ir vizitai. Aviacijos bazė gali pasigirti puikiais reginiais tokiais kaip kasmetinis jau tradiciją tapęs „Runway Run“ bėgimas ar tūkstančius interesantų sulaukiančios Aviacijos šventės. Beje, čia vienintelė vieta Lietuvoje kur iš arti galite pamatyti naikintuvą! O kur dar lietuviški orlaiviai ir garsusis Spartan C-27J kuriuo keliauja šalies prezidentas. Kiekvienais metais bazė sulaukia daugybės svečių iš užsienio, kitų karinių dalinių bei jėgos struktūrų, tačiau bazė ne tik priima svečius, bet ir plačiai prisideda prie visuomeninio gyvenimo. NATO kariai, kurie dislokuojasi Šiauliuose lanko vaikų, senelių namus, visuomet juos gausiai apdovanoja ir remia.

Karinės oro pajėgos gali pasigirti kapelionu  plk. ltn. dr. Virginijumi Veilentu, jis Lietuvos kariuomenėje 2020-aisiais pripažintas kaip „Metų ryšininkas tarp Dievo ir žmogaus, šiuo ypač sudėtingu pandemijos laikotarpiu“. Jis ne tik paskatino ir įgyvendino nuotolinį Šv. Mišių ciklą, transliuojamą televizijos kanalais ir per socialinius tinklus, bet ir pats jas aukojo pačiose neįprasčiausiose vietose, kaip antai aerodromai, Aviacijos bazės orlaivių angarai, Minaičių partizanų bunkeris.

Reprezentuodamas Lietuvos kariuomenę, Karinių oro pajėgų orkestras nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, minėjimuose, šventėse.