Lt En
logo
lt
en

Individualus rengimas

Individualus rengimas

Už individualųjį rengimą ir Krašto apsaugos ministro nustatytą KAS karių mokymo politikos įgyvendinimą Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyboje (MDV) atsako Individualiojo rengimo skyrius.
Įgyvendindamas nurodytą uždavinį skyrius rengia karių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, organizuoja MDV ir Lietuvos kariuomenės pajėgų Mokymo centrų vedamų mokymo (rengimo) kursų veiksmingumo vertinimą. Koordinuoja MDV kariniuose vienetuose vedamų kursų programų ir metodinės medžiagos rengimą ir tobulinimą. Analizuoja informaciją apie naujas mokymo technologijas ir naujausią mokymo metodiką. Inicijuoja ir koordinuoja naujų efektyvesnių mokymo metodikų ir kitų priemonių diegimą Lietuvos kariuomenėje. Inicijuoja karjeros, specialybės ir kvalifikacijos kursų steigimą ir panaikinimą.
Užtikrina KAS karių karinį mokymą ir nekarinio personal kvalifikacijos kėlimą MDV karinio rengimo įstaigose ir administruoja KAS karių ir nekarinio personalo mokymą Lietuvos ir užsienio mokymo įstaigose.

Nuotolinis mokymas

MDV įgyvendina ir koordinuoja nuotolinį mokymą Lietuvos kariuomenėje.

MDV atkreipia dėmesį, kad iki tol, kol bus parengta nuotolinio mokymo (NM) organizavimo Lietuvos kariuomenėje (toliau - LK) dokumentacija ir ja remiantis bus pradėtas nuoseklus NM įgyvendinimo procesas, LK personalas turi galimybę naudotis NATO ir PfP NM kursų teikiamomis galimybėmis. MDV parengė NATO nuotolinio mokymo kursų katalogą (toliau - Katalogas) LK personalui, mokančiam anglų kalbą ir gebančiam savarankiškai mokytis bei tobulinti profesines žinias.
Katalogo struktūra yra sudaryta taip, kad vartotojas per trumpą laiko tarpą gautų esminę informaciją apie NATO karinio mokymo institucijose vykdomus NM kursus. Susipažinęs su Katalogo teikiama informacija vartotojas galės prisijungti prie NATO ir PfP nuotolinio mokymo (angl. NATO&PfP Advanced Distributed Learning) interneto tinklalapio ir baigti pasirinktą NM kursą. NATO ir PfP NM interneto puslapio adresas: http://jadl.act.nato.int 
Kadangi NATO ir PfP NM tinklalapyje informacija yra kintanti dėl naujai atidaromų ar senesnių NM kursų uždarymo, ateityje Katalogo elektroninė versija reguliariai bus atnaujinama MDV intraneto puslapyje nuoroda „Nuotolinis mokymas".

NATO nuotolinio mokymo kursų katalogas