Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono uždaviniai

RISB misija – teikti savalaikę paramą Lietuvos kariuomenei ryšių ir informacinėmis sistemomis, užtikrinant informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų batalionas, gavus įsakymą, nustatytame operacijų rajone užtikrina Valstybės gynybos strateginės ir Ginkluotųjų pajėgų vadaviečių ryšių ir informacinių sistemų paramą,aprūpinimą bei perdislokuojamųjų ryšių ir informacinių sistemų patikimą funkcionavimą, tam kad sudaryti palankias sąlygas Valstybės gynybos vadovavimui ir kontrolei.