Lt En
logo
lt
en

Apsaugos kuopa

Apsaugos kuopa

Karinių jūrų pajėgų Uosto ir priekrantės gynybos tarnybos Apsaugos kuopa –  įkurta 2016 m. grąžinus privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Kuopa yra dislokuota Palangos jūrų stebėjimo poste.

Apsaugos kuopos pagrindinė užduotis saugoti ir ginti kritinės infrastruktūros objektus. Tikslas – rengti motyvuotus ir ryžtingus karius, užtikrinti pašauktų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) karių rengimą. Atlikę 9 mėnesių pradinę karo tarnybą kariai, savanoriškai gali papildyti profesinės karo tarnybos karių gretas KJP.

NPPKT kariai bazinį kario kursą (BKK) atlieka Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke - Rukloje. Tolesnei tarnybai atvyksta į KJP UPGT Apsaugos kuopą, tarnaudami čia jie įgyja pėstininkų skyriaus - kulkosvaidininkų, granatsvaidininkų, ryšininkų karines specialybes. NPPKT kariai savo įgūdžius tobulina lauko pratybose, vykdomose Gen. Povilo Plechavičiaus poligone Kairiuose, kitose vakarų Lietuvos vietose, bei išskirtiniais atvejais rengiame karines pratybas Kuršių nerijoje, kad kariai susipažintų ir su jų galimu operaciniu rajonu.