Lt En
logo
lt
en

I-oji apsaugos kuopa

I-oji apsaugos kuopa

Uosto ir priekrantės  gynybos tarnybos (UPGT) I-oji apsaugos kuopa yra dislokuota Palangoje.

Apsaugos kuopos uždavinys – vykdyti operacijas sausumoje su tikslu tinkamai pasiruošti vykdyti uosto apsaugos ir gynybines operacijas.

Apsaugos kuopos tikslas – užtikrinti pašauktų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) karo prievolininkų rengimą, taip prisidedant prie aktyviojo kariuomenės rezervo gretų pildymo. Atlikę 9 mėnesių pradinę karo tarnybą kariai savanoriškai gali papildyti profesinės karo tarnybos karių gretas KJP ir kituose kariuomenės daliniuose.

Kariai pradedami rengti baigiant 11 savaičių bazinį kario kursą, toliau mokosi įvairių specialybių (kulkosvaidininkų, granatsvaidininkų, taikliųjų šaulių, vyr. šaulių, šaulių-gelbėtojų, vedlių ir ryšininkų) ir tarnybą baigia kolektyviniu skyriaus, būrio ir kuopos rengimu. I AK kariai taip pat turi galimybę baigti bazinį jūreivio kursą, po kurio yra skiriami į kovinius budėjimus kariniuose laivuose, kuriuose susipažįsta su KJP karinio rengimo specifika. NPPKT kariai savo įgūdžius tobulina lauko taktikos pratybose, vykdomose poligonuose ir kitose mokymų vietose, atlikdami taikos meto užduotis, vykdydami priimančios šalies funkcijas ir dalyvaudami kasmetinėse KJP parengties patikrinimo pratybose.