Lt En
logo
lt
en

Apsaugos kuopa

Apsaugos kuopa

Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnybos Apsaugos kuopa – vienas naujausių struktūrinių padalinių, įkurtas 2016 m. grąžinus privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Kuopa yra dislokuota Palangos jūrų stebėjimo poste.

Apsaugos kuopos uždavinys – per karines operacijas ir mokymus užtikrinti KJP vadavietės, nustatytos teritorijos arba objekto apsaugą, vykdyti Logistikos tarnybos aprūpinimo operacijų apsaugą.
Apsaugos kuopos tikslas – užtikrinti pašauktų į Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) karo prievolininkų rengimą. Atlikę 9 mėnesių pradinę karo tarnybą kariai savanoriškai gali papildyti profesinės karo tarnybos karių gretas KJP.

Privalomajai tarnybai pašaukti naujokai bazinį kario kursą (BKK) išeina Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje. Tolesnei tarnybai atvyksta į KJP Apsaugos kuopą, tarnaudami įgyja pėstininkų skyriaus kulkosvaidininkų, granatsvaidininkų, ryšininkų karines specialybes. NPPKT kariai savo įgūdžius tobulina lauko pratybose, vykdomose Gen. Povilo Plechavičiaus poligone Kairiuose, ir dalyvaudami kasmetinėse KJP parengties patikrinimo pratybose.

Per 9 mėnesių trukmės tarnybą NPPKT kariai turi galimybę baigti bazinį jūreivio kursą, po kurio jie gali būti skiriami į budėjimus kariniuose laivuose. Įgiję reikalingų įgūdžių, kariai gali pasirinkti profesinę karo tarnybą.