Lt En
logo
lt
en

Lietuvai priskirta Vokietijos brigada

Svarbiausia iš saugumo garantijų, kurios Lietuvai buvo suteiktos NATO viršūnių susitikimo Varšuvoje 2016 m. birželio mėn. metu, buvo bendras Aljanso sprendimas nuo 2017 m. Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuoti po NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę. Taip buvo siekiama nedviprasmiškai parodyti NATO poziciją, sąjungininkų solidarumą, ryžtą ir gebėjimą veikti, nedelsiant reaguojant į bet kokią agresiją.

Be šių NATO įsipareigojimų yra ir dvišaliai įsipareigojimai paremti ir apsaugoti Lietuvą. Naujausias iš šių dvišalių įsipareigojimų yra Padidinto budrumo brigada (enhanced Vigilance Activity Brigade Lithuania (eVA Bde LTU)). Šį įsipareigojimą Vokietijos kancleris Olafas Šolcas paskelbė susitikimo su Lietuvos Prezidentu Gitanu Nausėda metu po 2022 m. NATO viršūnių susitikimo. Padidinto budrumo brigada yra kovinė brigada iš Vokietijos, kuri bus tvirtai integruota į Lietuvos gynybos planavimą. Siekiant sutelkti pajėgas  greitai ir sklandžiai, 2022 m. spalio 8 d. Rukloje dislokuotas Vokietijos brigados priešakinis valdymo elementas.

Pirmoji Padidinto budrumo brigada Lietuvoje – tai Vokietijos 41-oji šarvuotoji pėstininkų brigada iš Neubrandenburgo, kuri yra parengta veiksmams Vokietijoje.

Brigados užduotis yra trejopa:

1) išlaikyti operacinį pajėgumą Vokietijoje. Tai daroma per įprastus mokymus ir pratybas, pavyzdžiui, Vokietijos sausumos pajėgų kovinio rengimo centre;

2) išlaikyti nuolatinį valdymo elementą Lietuvoje, siekiant koordinuoti brigados veiksmus mokymų, pratybų ir misijų metu su priimančiąja šalimi Lietuva. Tai atliekama per priešakinį valdymo elementą;

3) prisidėti prie Lietuvos gynybos planavimo, siekiant būti operacinėje parengtyje Lietuvos gynybai. Šiuo tikslu Priešakinis valdymo elementas palaiko nuolatinį ryšį ir mainus su Lietuvos sausumos pajėgomis, o prireikus pastiprinamas brigados štabo elementais iš Vokietijos.

41-osios šarvuotosios pėstininkų brigados vadas brigados generolas Kristijanas Navratas, kuris taip pat yra ir Padidinto budrumo brigados Lietuvoje vadas, pasakė: „Numatomas Padidinto budrumo brigados įsipareigojimas yra svarbus Lietuvos gynybos planavimo ramstis. Šis faktas yra puikus pasitikėjimo įrodymas  visiems vokiečiams ir sąjungininkams!“

2022 m. spalio mėn. Padidinto budrumo brigados priešakinis valdymo elementas dalyvavo vadaviečių pratybose, o Vokietijos 413-ojo pėstininkų bataliono daliniai organizavo dvišales lauko ir kovinio šaudymo pratybas „Greitas grifonas“.

Kadangi 2023 metais planuojama daug operacijų, Padidinto budrumo brigada kelis kartus iš Vokietijos į Lietuvą dislokuos kovos mašinas, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo elementus. Tai prasidėjo 2023 m. kovo mėn. dvišalėmis lauko ir kovinio šaudymo pratybomis „Grifono žaibas“, kurias 2023 m. kovo mėn. vykdė sustiprinti Vokietijos 413-ojo pėstininkų bataliono daliniai. 2023 m. birželio ir liepos mėn. vyks  dvišalės pratybos „Grifono audra“, kurias koordinuos sustiprinti Vokietijos 411-ojo šarvuočių pėstininkų bataliono daliniai. Naudodama įvairias karinio transporto rūšis, Padidinto budrumo brigada standartizuos brigados pajėgų dislokavimą ir padidins jos sąveikumą.