Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Uždaviniai ir funkcijos

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono uždavinys – padidinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą vykdant mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo, bendrosios inžinerinės paramos užduotis.

Inžinerijos bataliono užduotys:
1. vykdyti inžinerinės paramos užduotis Lietuvos gynybos veiksmams NATO/ES pajėgų sudėtyje ir vidutinio pėstininkų bataliono operacijoms už Lietuvos ribų;
2. vykdyti bendrosios inžinerijos paramos užduotis Lietuvoje ir užtikrinti bataliono stovyklavietės įrengimą (horizontalūs darbai) už LR ribų;
3. atlikti kariuomenės vienetų apsaugą nuo ABC grėsmės;
4. vykdyti išminavimo darbus, siekiant užtikrinti karinių (konvencinių) sprogmenų ir improvizuotų sprogmenų neutralizavimą tarptautinių operacijų rajonuose;
5. vykdyti operatyvinio ir ištisinio išminavimo darbus visoje LR sausumos teritorijoje neutralizuojant karinius (konvencinius) sprogmenis;
6. rengti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius;
7. rengti parengtojo rezervo karių mokymus;
8. rengti kovinės, bendrosios inžinerijos, išminavimo ir ABC specialistus.

 

Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Inžinerijos batalionas atlieka šias funkcijas:
1. remia padalinius, vykdydamas mobilumo, kontrmobilumo ir išgyvenamumo operacijas;
2. vykdo bendrosios inžinerijos užduotis;
3. dalyvauja, įgyvendinant Sausumos pajėgų tikslų projektus;
4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka standartinių sprogmenų neutralizavimo darbus;
5. dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse karinėse operacijose bei kituose tarptautiniuose karinio bendradarbiavimo renginiuose;
6. krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado nustatyta tvarka vykdo karo inžinerijos personalo atrankos, administravimo ir karjeros politiką;
7. palaiko glaudžius ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime;
8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
9. ugdo karius, sudaro tinkamas jų tarnybos sąlygas.